Extra informatie

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Klachten regeling


Als u bepaalde dingen in uw therapie niet prettig vindt of klachten heeft, nodigen wij u uit  dat aan de orde te stellen. Het is belangrijk voor uw eigen proces, maar ook voor uw hulpverlener, om op grond van uw opmerkingen of klachten eventuele bijstellingen vorm te geven. Mocht u  het gevoel hebben dat uw klacht niet opgelost wordt dan kunt u overwegen deze neer te leggen bij de geschillencommissie waarbij uw hulpverlener is aangesloten (zie het Kwaliteitsstatuut van uw hulpverlener). Verder vallen  alle BIG-geregistreerde psychotherapeuten  onder het publiekrechtelijk tuchtrecht; ook daar kunnen klachten  gemeld worden.


link: tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Cliëntgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©