Home

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-NederlandWelkom op de website van het

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie Noord-Nederland!


Wij werken als collega's samen in het Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie Noord-Nederland.

In Persoonsgerichte Psychotherapie (tot 2016 genaamd Cliëntgerichte Psychotherapie) staat de persoon van de cliënt centraal. Ieder van ons heeft ruime ervaring en specifieke vaardigheden op het gebied van persoonsgerichte psychotherapie.

Wij zijn binnen de kaders van de Nederlandse overheidsregistratie opgeleid als Psychotherapeut (BIG-register) en/of als Klinisch Psycholoog (BIG-register). Op de aanklikpagina’s (menu links) stellen wij ons persoonlijk aan u voor. Ook is per therapeut informatie beschikbaar over bereikbaarheid, tarieven en wachttijden.


In psychotherapie gaan is een belangrijke stap. Persoonsgerichte Psychotherapie richt zich op u als persoon. Deze werkwijze wordt internationaal uitgedragen en onderzocht als 'Person-Centered Experiential Psychotherapy' (PCEP) en is in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken.Persoonsgerichte Psychotherapie  kan een zinvolle optie zijn, als u uw persoonlijke (vastgelopen) levenssituatie wilt bespreken, evalueren, veranderen of verbeteren.


De bedoeling van Persoonsgerichte Psychotherapie is dat uw persoonlijke klachten niet alleen verminderen, maar ook veranderen door een toenemend vermogen om uzelf, uw eigen levensverhaal en uw eigen gevoelens en wensen te begrijpen. Hierdoor kunt u gaandeweg de samenhang in uw eigen leven beter begrijpen, kunnen uw doelen een andere richting krijgen en/of kunt u uw leven als (weer) meer de moeite waard ervaren. Bovendien kan uw inzicht in, en inschatting van uw persoonlijke mogelijkheden duidelijker worden en groeien.

Om verder te komen met behulp van deze vorm van psychotherapie is uw eigen motivatie en wens tot verandering vanzelfsprekend belangrijk; tevens kunnen blokkades om tot verandering te komen  een belangrijk onderwerp van aandacht zijn.


Enkele kenmerken van Persoonsgerichte psychotherapie:

- in het gesprekscontact staan uw persoonlijke visie en uw gevoelens centraal

- uw huidige problemen worden bezien vanuit uw levenssituatie en levensloop

- er is aandacht voor zowel uw verbale, als uw non-verbale uitdrukking en belevingswijze

- in het  proces van verandering is steeds nadrukkelijk aandacht voor wat past bij u als persoon en bij uw eigen wensen voor de toekomst

- we denken mee met elke levensfase: met zowel adolescenten, als volwassenen, als ouderen


Middels deze site kunt u zich oriënteren op de werkwijze van de diverse Gilde-psychotherapeuten. Als u met één van ons aan het werk wilt, is een verwijsbrief van de huisarts vereist. In die verwijsbrief moet door de huisarts aangegeven zijn om welke soort problematiek het vermoedelijk gaat, en of het een verwijzing betreft voor Generalistische Basis GGZ (B-GGZ), danwel voor gespecialiseerde GGZ-zorg/psychotherapie (S-GGZ). De psychotherapeuten van deze Gilde-website bieden beide vormen van hulp aan.


De kosten voor psychologische hulp worden in de meeste gevallen geheel of gedeeltelijke vergoed uit het basispakket van uw ziektekosten-verzekering; dit geldt voor zowel generalistische basis (B-GGZ) als voor gespecialiseerde zorg (S-GGZ). Bij aanvang van de gesprekken worden naast uw hulpvraag en doelen, ook de financiële aspecten doorgesproken.
Cliëntgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©