Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen

 Supervisorenopleiding

Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) 


In Groningen wordt sinds 2004 een Supervisoren-cursus Persoonsgerichte Psychotherapie aangeboden. 

De cursus richt zich naast generieke thema's (algemeen belangrijke kenmerken en taken van een supervisor), op kenmerken van persoonsgerichte supervisie. De cursus is in voorgaande jaren erkend door zowel de VPEP (www.vpep.nl), als door het landelijke NVP-supervisorenregister (www.psychotherapie.nl). 

Voor toelating tot het supervisorenregister van de VPEP of de NVP dient men, naast deelname aan de cursus, te voldoen aan eisen voor leersupervisie (zie hieronder).


Informatie Cursorisch gedeelte

Omvang: 10 dagdelen (deels hele, deels halve dagen)

Aantal deelnemers: min 7-max 12.

Kosten: €1250,-, incl lunch

Locatie: Kloosterstraat 4, 9717 LD Groningen

Docent: Grieteke Pool, klinisch psycholoog-psychotherapeut;

erkend (leer)supervisor NVP en VPEP.

Planning eerstvolgende cursus: bij voldoende deelname wordt een eerstvolgende cursus gepland winter 2022-2023.

Opgave: G. Pool, E-mail: info@psychotherapie-pool.nl


Doel & inhoud:

Professionals didactisch bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding, met nadruk op persoonsgerichte supervisie. 

Aan de hand van literatuur en een curriculum wordt gewerkt aan algemene en persoonlijke leerdoelen m.b.t. het geven van supervisie, en aan het begeleiden van leerprocessen bij supervisanten.

Onderdelen: literatuurreflectie, inbreng casuïstiek, rollenspel en intervisie. 


Doelgroep:

Ervaren BIG-geregistreerde psychotherapeuten, Klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychiaters.


Deelnemingsvoorwaarde:

Tijdens de cursus dient supervisie of een gelijkwaardige begeleiding gegeven te worden aan minimaal 2 (jongere) collega's in opleiding tot en/of werkzaam binnen een BIG-beroep, zoals genoemd bij de doelgroep.

Het gaat er hierbij om dat men tijdens de cursus relevant praktijkmateriaal kan inbrengen, zodat we het supervisieproces kunnen bespreken in het practicum.


Literatuur:

  • Beunderman, R., Colijn S., Geertjens, L. & F.M.B. van der Maas (2016). Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom .
  • N. Ladany, M.L. Friedlander, M.L. Nelson (2005). Critical events in psychotherapy supervision, an interpersonal approach. Washington DC: APA
  • Klapper, wordt verstrekt


Eisen registratie supervisorenregister:

Om in aanmerking te komen voor registratie in het NVP-Supervisorenregister en/of VPEP-supervisorenregister moet de deelnemer zowel de cursus als een traject leersupervisie (zie hieronder) afgerond te hebben, alsmede bij afronding van beide opleidingsonderdelen minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een BIG-registratie als Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog. 


Leersupervisie 


Doel & inhoud: bespreken van inbreng (supervisie-casuïstiek, video/audio materiaal) a.d.h.v. persoonlijke leerdoelen. De inbreng wordt zo mogelijk gerelateerd aan stof uit het cursorische gedeelte.

Vereiste omvang: 8 a 10 sessies, duur per sessie afhankelijk van aantal deelnemers, 45''-90''(individueel of in kleine groepen van 2-max4 personen). 

Timing: De leersupervisie kan ongeveer halverwege de looptijd van de cursus aanvangen, en dient vervolgens plaats te vinden gedurende ongeveer een jaar.

Leersupervisor: afhankelijk van registratiewensen een erkend leersupervisor VPEP en/of NVP.


Registraties G. Pool


BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)


NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- (Leer-)Supervisor VPEP

- Opleider VPEP

- Leertherapeut VPEP

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©

Contact


Pool Psychotherapie & Supervisie

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(di-do 18:30-19:00)

 

Wachttijden

Februari-September 2021: de praktijk zit helaas vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd.


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154