Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©2019

Contact


Pool Psychotherapie & Supervisie

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(di-do 18:30-19:00)

 

Wachttijden

Augustus-December 2019: de praktijk zit helaas vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd.


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154 Supervisorenopleiding

Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) 


In Groningen wordt sinds 2004 een Supervisoren-opleiding Persoonsgerichte Psychotherapie aangeboden. 

De opleiding richt zich zowel op generieke thema's (algemeen belangrijke kenmerken en taken van een supervisor), als op persoonsgerichte supervisie.

Deze opleiding is in voorgaande jaren erkend door zowel de VPEP (www.vpep.nl), als door het landelijke NVP-supervisorenregister (www.psychotherapie.nl). 


Informatie Cursorisch gedeelte

Omvang: De opleiding bestaat uit een cursus-gedeelte (5 dagen) en een leersupervisie (10 bijeenkomsten, individueel of in kleine groepen van 2-4 personen).   

Aantal deelnemers: 7-12.

Kosten: €1250,-, incl lunch

Locatie: Kloosterstraat 4, 9717 LD Groningen

Docent: Grieteke Pool, klinisch psycholoog-psychotherapeut;

erkend (leer)supervisor NVP en VPEP.

Planning eerstvolgende cursus: bij voldoende deelname wordt een eerstvolgende cursus gepland voorjaar 2021.

Opgave: G. Pool, E-mail: info@psychotherapie-pool.nl


Doel & inhoud:

Professionals didactisch bekwamen in het geven van supervisie en werkbegeleiding aan collega’s in opleiding, met nadruk op persoonsgerichte supervisie. 

Aan de hand van literatuur en een curriculum wordt gewerkt aan algemene en persoonlijke leerdoelen m.b.t. het geven van supervisie, en aan het begeleiden van leerprocessen bij supervisanten.

Onderdelen: literatuurreflectie, inbreng casuïstiek, rollenspel en intervisie. 


Doelgroep:

Ervaren BIG-geregistreerde psychotherapeuten, Klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychiaters.


Deelnemingsvoorwaarde:

Tijdens de cursus dient supervisie of een gelijkwaardige begeleiding gegeven te worden aan (jongere) collega's in opleiding tot en/of werkzaam binnen een BIG-beroep zoals genoemd bij de doelgroep.

Het gaat er hierbij om dat je tijdens de cursus relevant praktijkmateriaal kunt inbrengen, zodat we het supervisieproces kunnen bespreken in het practicum.


Literatuur:

  • Beunderman, R., Colijn S., Geertjens, L. & F.M.B. van der Maas (2016). Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom .
  • N. Ladany, M.L. Friedlander, M.L. Nelson (2005). Critical events in psychotherapy supervision, an interpersonal approach. Washington DC: APA
  • Klapper, wordt verstrekt


Eisen registratie supervisorenregister:

Om in aanmerking te komen voor registratie in het NVP-Supervisorenregister en/of VPEP-supervisorenregister moet de deelnemer zowel de cursus als leersupervisie (zie hieronder) afgerond hebben en bij afronding van de opleiding minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een BIG-registratie als Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog. 


Leersupervisie 


Omvang: 

10 sessies, duur per sessie afhankelijk van aantal deelnemers, 45''-90''.

Data: nader overeen te komen, na start van het cursorisch gedeelte


Aantal deelnemers: individueel of groep (maximaal 4 deelnemers) 

Kosten: Individueel €1050,-; 2-4 deelnemers €850,- 

Opgave: G. Pool, E-mail: info@psychotherapie-pool.nl

Locatie: afhankelijk van leersupervisor


Doel & inhoud: bespreken van inbreng (supervisie-casuïstiek, video/audio materiaal) a.d.h.v. persoonlijke leerdoelen. De inbreng wordt gerelateerd aan stof uit het cursorische gedeelte.

De leersupervisie kan ongeveer halverwege de looptijd van de cursus aanvangen, en vindt plaats verspreid over ongeveer een jaar.


Registraties G. Pool


BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)


NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- (Leer-)Supervisor VPEP

- Opleider VPEP

- Leertherapeut VPEP