Grieteke Pool

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Grieteke Pool, Psychotherapie & Supervisie


Psychotherapeut-Klinisch psycholoog & Medisch psycholoog

Supervisor & Leertherapeut


Sinds ruim 20 jaar werk ik als psychotherapeut-klinisch psycholoog & medisch psycholoog, zowel in eigen praktijk als in een universitair medisch centrum. Naast psychische problemen die het leven in het algemeen met zich kan meebrengen, kunnen mensen ook moeite ervaren door bepaalde ingrijpende ervaringen, zoals moeilijkheden in de levensloop, scheiding/losmaking of verlies van een dierbaar persoon, moeite in het uitwerken van eigen koers, in of verlies van gezondheid.


In mijn werkwijze zijn drie kernwoorden belangrijk: samenwerking, betekenis verkennen en richting zoeken. We verkennen bij kennismaking eerst samen wat de aard, achtergrond en betekenis van uw / jouw persoonlijke problemen, behoeften en wensen is; en daarnaast wat het moeilijk maakt om hieraan zelf plaats te geven of aan te werken in het hier-en-nu. Vervolgens benutten we een serie afspraken om verandering in de problemen te bevordere en ruimte te maken voor eigen gekozen richting of doelen.


Naast negatieve gevoelens en ervaringen die verwerking of koersverandering vragen, kan in zo'n proces ook naar voren komen dat moeilijkheden op de levensweg een opening kunnen bieden naar positieve veranderingsprocessen.

 

In mijn werkwijze is contact in het gesprek belangrijk; hierin worden naast gedachten,in het hier-en-nu ook gevoelens en reacties uitgewisseld. Daarnaast kunnen we, om bepaalde ervaringen te verdiepen, gebruik maken van non-verbale aspecten zoals lichaamsbeleving en lichaamssignalen, of werken met technieken zoals focussen of mindfulness. Tevens kan, als dat passend is, gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld foto’s, tekeningen of muziek.

 


Doelgroepen

Volwassenen, Adolescenten/Studenten


 

Problematieken*

Stemmingsproblemen en/of angst

Identiteits- en/of persoonlijkheidsproblematiek, relatieproblemen

Problemen n.a.v. lichamelijke ziekte (zoals kanker, hartklachten, of diabetes)

Verwerkingsproblemen, bijv. vanwege moeilijke ervaringen, verlies en rouw

Problemen vanwege de huidige levensfase en zingevingsvragen

Problemen vanwege de professionele artistieke levensloop

 

* niet alle  soorten problematiek worden vergoed door de zorgverzekeraar, zie onder   'overige informatie Pool Psychotherapie'


Registraties

BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)

NVP: Register Supervisoren en erkend Leer-supervisor NVP

VPEP: Leertherapeut, Supervisor en Opleider

NIP: Psycholoog NIP

NVPO: deskundigenbestand psycho-oncologie

 


 

Onderwijs:

Voor informatie over  Supervisie, Leertherapie , Leersupervisie en de Opleiding voor Supervisoren, zie  sub-pages op deze site.

(Leer-)Supervisor & Leertherapeut  NVP en VPEP

Opleider Postdoctoraal onderwijs PPO-Groningen

 


Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©2016

Contact

 

Dr. Grieteke Pool

Pool Psychotherapie

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen

 

E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(18:30-19:00 of inspreken)

 

Wachttijden

Januari-Mei 2019: de praktijk zit vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd

 

BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216

 

GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225

 

AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154