Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Grieteke Pool

 


Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) 


In Groningen wordt sinds 2004 geregeld een Supervisoren-opleiding aangeboden, die  opleidt tot zowel het  VPEP-register voor Supervisoren als, sinds 2012, tot het algemeen NVP-register voor Supervisoren. 

De opleiding is zowel generiek (wat zijn in het algemeen belangrijke aspecten en taken van een supervisor), als specifiek (hoe werkt een persoonsgericht supervisor); naast methodische literatuur wordt ook wetenschappelijke literatuur over supervisieprocessen- en effecten aangeboden.

Daarnaast is uitwisseling over ervaringen en dilemma's in supervisie belangrijk: supervisie is zowel een didactisch, als een persoonlijk leerproces. Ook is het onderscheid tussen werkbegeleiding enerzijds en leertherapeutische aspecten anderzijds van belang.

Vooral staat centraal in deze opleiding: hoe wil ik mijn beroep uitdragen en overdragen?


De opleiding bestaat  uit een cursorisch gedeelte (10 dagdelen, verdeeld over hele en deels halve dagen) en een  leersupervisie (10 bijeenkomsten,  in kleine groepen van 2, 3 of 4 personen).   


Cursorisch gedeelte:

Tijdens 10 dagdelen (deels hele, deels halve dagen)   wordt aan de hand van een curriculum gewerkt  aan persoonlijke leerdoelen, d.m.v. literatuur,   inbreng casuïstiek, rollenspel en  visiegesprekken. Aantal deelnemers: 7-10


Leersupervisie:

Tijdens 10  bijeenkomst brengen leersupervisanten. a.d.h.v. persoonlijke leerdoelen,  om beurten casuïstiek in van een supervisant (video/audio materiaal). De inbreng wordt gerelateerd aan de stof uit het cursorische gedeelte. Aantal deelnemers per groep leersupervisie : 2-4  (duur afhankelijk van het aantal deelnemers). Leersupervisie op individuele basis is ook mogelijk.


Belangstellenden kunnen mailen naar info@pool-psychotherapie.nl


Verdere informatie over data in 2019 volgt.


Relevante registraties G. Pool

BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)


NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- (Leer-)Supervisor VPEP

- Opleider VPEP

- Leertherapeut VPEP

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©2016

Contact


Dr. Grieteke Pool

Pool Psychotherapie

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(18:30-19:00 of inspreken)

 

Wachttijden

Juni-September 2018: de praktijk zit vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154