Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen


Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Grieteke Pool

 


Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) 


In Groningen wordt sinds 2004 een Supervisoren-opleiding Persoonsgerichte Psychotherapie aangeboden, die opleidt tot zowel het VPEP-register voor Supervisoren als, sinds 2012, tot het landelijk NVP-register voor Supervisoren. 

De opleiding sluit aan bij de registratie-eisen en het competentieprofiel van de NVP, en is zowel generiek (wat zijn in het algemeen belangrijke aspecten en taken van een supervisor), als specifiek georiënteerd (hoe werkt een persoonsgericht supervisor). 

Supervisie geven is naast een didactisch, ook een persoonlijk leerproces voor de supervisor-in-opleiding; in persoonsgerichte supervisie staat niet alleen  het proces van de cliënt en de supervisant, maar ook van de supervisor (in opleiding) centraal. Om te leren vanuit de praktijk is uitwisseling van ervaringen en dilemma's in supervisie-processen, aan de hand van casuïstiek, belangrijk. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het onderscheid tussen supervisie m.b.t. werkbegeleiding enerzijds en leertherapeutische aspecten anderzijds.

Naast methodische literatuur wordt ook wetenschappelijke literatuur over supervisieprocessen- en effecten aangeboden.

Centraal in deze VPEP-opleiding staat de vraag: hoe wil ik als supervisor mijn beroep overbrengen en uitdragen?


De opleiding bestaat uit een cursorisch gedeelte (10 dagdelen, verdeeld over hele en halve dagen) en een leersupervisie (10 bijeenkomsten, individueel of in kleine groepen van 2, 3 of 4 personen).   


Informatie Cursorisch gedeelte:

Tijdens 10 dagdelen (4 hele dagen, 2 halve dagen) wordt aan de hand van een curriculum gewerkt aan algemene en persoonlijke leerdoelen, d.m.v. literatuur, inbreng casuïstiek, rollenspel en intervisiegesprekken.

Aantal deelnemers: 7-12. 

Voor het NVP-Supervisorenregister, alsmede voor erkenning als VPEP-supervisor komen collega's in aanmerking die bij afronding van de cursus minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een BIG-registratie als Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog. Ten behoeve van de beroepspraktijk kunnen, in overleg, ook GZ-psychologen deelnemen aan de cursus; zij kunnen echter niet ingeschreven worden in het NVP-Supervisorenregister.


Cursus 2020: de cursus zal maandelijks plaatsvinden op vrijdagen in de periode Januari t/m Juni 2020:

Data: 10-01-20; 07-02-20; 06-03-20 (ochtend); 03-04-20; 08-05-20 (ochtend); 05-06-20.

Kosten: € 1395,-, incl lunch op hele dagen.

Opgave bij de hoofddocent: G. Pool, E-mail: info@psychotherapie-pool.nl


Leersupervisie:

Tijdens 10 bijeenkomst brengen leersupervisanten, a.d.h.v. persoonlijke leerdoelen, om beurten casuïstiek in van een supervisant (video/audio materiaal). De inbreng wordt gerelateerd aan stof uit het cursorische gedeelte. De leersupervisie begint kan ongeveer halverwege de looptijd van de cursus aanvangen, en vindt plaats verspreid over ongeveer een jaar.

Aantal deelnemers per groep leersupervisie: 2-4; de sessie-duur is afhankelijk van het aantal deelnemers (2 deelnemers ninimaal 60'', 3 of 4 deelenemers minimaal 90'' per sessie). Leersupervisie op individuele basis is ook mogelijk (minimaal 45'' per sessie).

De tijdstippen van de leersupervisie zijn nader te bepalen.


Relevante registraties G. Pool

BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)


NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- (Leer-)Supervisor VPEP

- Opleider VPEP

- Leertherapeut VPEP

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©2019

Contact


Pool Psychotherapie & Supervisie

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(18:30-19:00 of inspreken)

 

Wachttijden

Augustus-December 2019: de praktijk zit helaas vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd.


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154