Overige informatie Pool Psychotherapie

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Overige informatie Pool Psychotherapie


Tarieven basis-GGZ & S-GGZ (psychotherapie)

Zowel Basis-GGZ als specialistische GGZ (Psychotherapie) wordt (geheel of gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA en worden berekend via het zgn DBCsysteem. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, behalve met De Friesland Zorgverzekeraars. Omdat ik contractvrij werk, gaat de rekening via administratiekantoor VCD rechtstreeks naar u als cliënt; u kunt de rekening vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u een groot deel van de kosten vergoed; over dit percentage kunt u het beste vooraf informeren bij uw zorgverzekeraar. Wij overleggen dan hoe u het resterende bedrag kunt voldoen.

Voor cliënten die geen aanspraak willen maken op verzekerde zorg (zelfbetalers) gelden tevens de tarieven van de NZA.


De tarieven van de NZA kunt u vinden op: https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/


Wat wordt niet vergoed? Bepaalde problemen worden niet vergoed door zorgverzekeraars (genoemd 'overig zorgproduct', OZP). Dit betreft bijvoorbeeld: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen, problemen tgv dyslexie. Als u hulp wilt voor dergelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen; soms kan aanspraak gemaakt worden op een aanvullende verzekering. Het tarief voor onverzekerde zorg (‘overig zorgproduct') is door de NZA vastgesteld op €98,- per sessie.


Bereikbaarheid Door de week kunt u contact met mij zoeken via de mail: info@psychotherapie-pool.nl; of, tussen 18.30-19.00, via telefoonnr 06-41151648, of per sms.

Wanneer u acute problemen ervaart, kunt U het beste contact zoeken met:

- Uw huisarts, op de tijden aangegeven door uw huisarts

- de Huisartsenpost Groningen / Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191c, 9713 EC Groningen, tel. nr. 099-9229 (0,10 pm).

Informatie over bereikbaarheid en de gang van zaken van de huisartsenpost kunt u vinden op: http://www.doktersdienstgroningen.nl/


Afspraken afzeggen: een gemaakte afspraak kunt u, per mail of sms, kosteloos afzeggen tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak.

Daarna is het gangbaar dat een tarief van €50,- in rekening wordt gebracht voor het afzeggen van een afspraak.


Regeling bij afwezigheid tijdens vakantie

Bij afwezigheid tijdens een vakantieperiode van de hulpverlener krijgt de cliënt gegevens  van een collega-hulpverlener met wie men desgewenst contact kan opnemen, en eventueel een afspraak kan maken.


Crisisdienst

De GGZ-crisisdienst Groningen (Lentis Crisisdienst) is dag & nacht bereikbaar via tel. nr. 050-5223555, voor verwijzers zoals de huisarts of de huisartsenpost. In noodgevallen kunt u desgewenst dus het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost in u regio.

Eventueel kunt u ook hulp zoeken via www.113online.nl


Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut van Pool Psychotherapie is beschikbaar binnen de praktijk.


Link naar: Kwaliteitsstatuut


Toelichting bij Wachttijden

Wanneer een vrijgevestigde praktijk vol zit ontstaan er wachttijden of een tijdelijke cliëntenstop. Bij een contractvrije praktijk gelden hierover geen afspraken met zorgverzekeraars.

Bij elke publicatie van wachttijden moet op de website de volgende tekst worden vermeld, die echter alleen geldt voor gecontracteerde zorgaanbieders: "Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zgn Treeknormen)."


Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u tijdens uw behandeling bepaalde dingen in de therapiesituatie als onprettig ervaart en/of niet vindt passen bij uw behandeldoelen; dit kunt u gerust aan de orde stellen, dat is belangrijk. Mochten er problemen ontstaan waar we samen niet uitkomen dan kunt u te rade gaan bij de geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging voor GezondheidsPsychologie (NVGzP), waarbij ik aangesloten ben (www.nvgzp.nl).Verdere informatie vindt u hieronder een link naar de volgende documenten:


  


 


Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©2016

Contact


Dr. Grieteke Pool

Pool Psychotherapie

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


Mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(18:30-19:00 of sms)

 

Wachttijden

juni 2017: momenteel cliëntenstop

(voor aanmeldingswachttijd en behandelwachttijd)


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216

GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154