Supervisie & Leertherapie

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Grieteke Pool


Supervisie & Leertherapie


Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) Supervisie &  Leertherapie

(voor registraties zie hieronder)


Supervisie

Supervisie is een belangrijke gelegenheid om, in gesprek met een betrokken supervisor, een persoonlijk-professioneel leerproces door te maken. Niet alleen  op methodisch gebied, maar ook  omtrent het hanteren van de therapeutische werkrelatie kunnen in een supervisiproces  doelen, vragen en problemen uitgewerkt worden.   Hierbinnen is  de persoonlijke-professionele ontwikkeling van de supervisant belangrijk en staan de leervragen en -doelen van de supervisant centraal.

In het bespreken van casuïstiek richt ik graag de aandacht op 'markers' van het emotioneel proces bij zowel de cliënt als de therapeut  en op interactionele  aspecten;  deze aspecten   spelen ook een rol in het supervisie-contact tussen supervisant en supervisor.

Verder is reflecteren op eigen reacties t.a.v. de cliënt, c.q. de supervisor (gevoel, gedachten, actietendenzen, gedrag)   is van groot belang voor het gewaar worden van de dynamiek in, en het beloop van een behandelrelatie.

Naast  opname materiaal (video/audio) is het de bedoeling dat de supervisant  reflectieverslagen over  supervisiesessies inbrengt.


 

Leertherapie

Leertherapie is voor veel mensen een bijzonder proces. In essentie gaat het om een  'therapie bij een (toekomstige) collega', waar de leercliënt alles kan inbrengen wat speelt in het persoonlijke leven, dan wel in - of vanuit - de persoonlijke geschiedenis. 

Weliswaar is leertherapie een vereiste voor de opleiding tot psychotherapeut/klinisch psycholoog, het is ook een gelegenheid om met een (ervaren) collega aan het werk te zijn, en te reflecteren op wat men daarin ervaart als werkzaam en/of essentieel. Naast persoonlijke thema's of problemen kunnen ook ervaringen vanuit de werksituatie  ingebracht worden.

Binnen leertherapie werk ik  voornamelijk vanuit principes zoals    die beschreven zijn in persoonsgerichte-experiëntiële  psychotherapie (waaronder EFT-Emotion Focussed Therapy), maar ook   visies vanuit andere stromingen kunnen zinvol zijn in het persoonlijke proces van de leercliënt (zoals psychodynamische, cognitieve, en/of  lichaamsgerichte visies).


Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie)

In Groningen wordt geregeld een Supervisoren-opleiding aangeboden, die  opleidt tot zowel  het NVP-register voor Supervisoren als tot het  VPEP-register voor Supervisoren. 

De opleiding is zowel generiek (wat zijn in het algemeen belangrijke aspecten van de taken van een supervisor), als specifiek (hoe werkt een persoonsgericht supervisor); ook wordt enige wetenschappelijke literatuur over supervisieprocessen aangeboden. 

De opleiding bestaat  uit een cursorisch gedeelte (10 dagdelen, verdeeld over hele en deels halve dagen) en een  leersupervisie (10 bijeenkomsten,  in kleine groepen van 2, 3 of 4 personen).   

Voor meer informatie, zie  de pagina  'Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen'.


 

Lidmaatschappen

- Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) – lid specialist, supervisor, leersupervisor en leertherapeut.

- Vereniging voor Persoonsgerichte en experientiele Psychotherapie (VPeP) - lid psychotherapie, supervisor, leertherapeut, opleider.

- Nederlandse Vereniging voor GZ-PSychologen (NVGzP)

- Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): Psycholoog NIP, NIP-LWP


Registraties

BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)


NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- Leertherapeut VPEP

- Supervisor VPEP

- Opleider VPEP


NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie):

- deskundigenbestand psycho-oncologie

 


 

Onderwijs:

 

PPO Groningen (Postacademiaal Onderwijs):

- Opleider GZ en KP-PT

- Supervisor

- Leertherapeut


RINO Amsterdam:

- Hoofddocent Opleiding Lichaamsgerichte Psychologie (i.s.m. NIP-LWP)


Supervisoren Opleiding Groningen (register NVP):

- Opleider Supervisoren

- Leersupervisor


Dpt Health Psychology RUG/UMCG

- Universitair Docent

- Klinisch Psycholoog 

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©2016

Contact


Dr. Grieteke Pool

Pool Psychotherapie

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(18:30-19:00 of inspreken)

 

Wachttijden

Juni-September 2018: de praktijk zit vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154