Supervisie & Leertherapie

Grieteke Pool


Supervisie

Leertherapie

Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) Supervisie

(voor registraties zie hieronder)


Supervisie is een belangrijke gelegenheid om een persoonlijk-professioneel leerproces door te maken. Binnen persoonsgerichte supervisie staat de ontwikkeling van de supervisant centraal en de leervragen en -doelen die daaruit voortvloeien, zowel op methodisch gebied, als m.b.t. het hanteren van de therapeutische relatie.


In het bespreken van supervisie-casuïstiek richt ik graag de aandacht op 'markers' van het emotioneel proces bij zowel de cliënt als bij de therapeut en op interactionele  aspecten; deze aspecten kunnen ook een rol spelen in het supervisie-contact tussen supervisant en supervisor.


Verder is reflecteren op eigen reacties (gevoel, gedachten, actietendenzen, gedrag) van groot belang voor het gewaar worden van de dynamiek in, en het beloop van een behandel- en supervisierelatie.


Naast opname-materiaal (video/audio) is het de bedoeling dat de supervisant  reflectieverslagen over  supervisiesessies inbrengt.


 

Leertherapie

(voor registraties zie hieronder)


Leertherapie is voor veel mensen een bijzonder proces en een bijzondere gelegenheid jezelf dieper te leren kennen. In essentie gaat het om een  'therapie bij een (toekomstige) collega', waar de leercliënt alles kan inbrengen wat speelt in het persoonlijke leven, of vanuit de persoonlijke geschiedenis. 


Weliswaar is leertherapie een vereiste voor de opleiding tot psychotherapeut/ klinisch psycholoog, het is ook een gelegenheid om met een (ervaren) collega aan het werk te zijn, en te reflecteren op wat je daarin ervaart als  essentieel en/of werkzaam. Naast persoonlijke thema's of problemen kunnen ook ervaringen vanuit de werksituatie  ingebracht worden.


Binnen leertherapie werk ik voornamelijk vanuit principes zoals beschreven binnen persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie, waaronder Focussing en EFT (Emotion Focussed Therapy). Maar ook opties vanuit verwante stromingen kunnen zinvol zijn in het persoonlijke proces van de leercliënt, zoals psychodynamische, 3e generatie, en/of lichaamsgerichte visies.Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie; voor registraties zie hieronder)


In Groningen wordt geregeld een Supervisoren-opleiding aangeboden, die  opleidt tot zowel het NVP-register voor Supervisoren als tot het VPEP-register voor Supervisoren. 


De opleiding is zowel generiek (wat zijn in het algemeen belangrijke aspecten van de taken van een supervisor), als specifiek (hoe werkt een persoonsgericht supervisor); ook wordt wetenschappelijke literatuur over supervisieprocessen aangeboden. 


De opleiding bestaat  uit een cursorisch gedeelte (10 dagdelen, verdeeld over 5 dagen) en een leersupervisie (10 bijeenkomsten, in kleine groepen van 2-4 personen).   


Voor meer informatie, zie de pagina 'Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen'.

 

Lidmaatschappen

- Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) – lid specialist, supervisor, leersupervisor en leertherapeut.

- Vereniging voor Persoonsgerichte en experientiele Psychotherapie (VPeP) - lid psychotherapie, supervisor, leertherapeut, opleider.

- Nederlandse Vereniging voor GZ-PSychologen (NVGzP)

- Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): Psycholoog NIP, NIP-LWP


Registraties


BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)


NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren NVP

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- Opleider VPEP

- Supervisor VPEP

- Leertherapeut VPEP


NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie):

- deskundigenbestand psycho-oncologie

 

Onderwijs: 


PPO Groningen (Postacademiaal Onderwijs):

- Opleider GZ en KP-PT

- Supervisor

- Leertherapeut


RINO Amsterdam:

- Hoofddocent Opleiding Lichaamsgerichte Psychologie (i.s.m. NIP-LWP)


Supervisoren Opleiding Groningen (register NVP & VPEP):

- Opleider Supervisoren

- Leersupervisor


Dpt Health Psychology RUG/UMCG

- Universitair Docent

- Klinisch Psycholoog

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©

Contact


Pool Psychotherapie & Supervisie

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

Tel: 06 - 41151648

(di-do 18:30-19:30 of inspreken)

 

Wachttijden

September 2021-Februari 2022: de praktijk zit helaas vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154