Burn-out

Gilde Persoonsgerichte Psychotherapie

Noord-Nederland

Jan C. Heykoop psychotherapeut, counselor


Mijn gehanteerde werk-verklaringsmodel voor Stressklachten en Burn-out.

Ieder mens heeft een bepaalde hoeveelheid energie, met een reservecapaciteit van zeg 20%. Het lijkt erop, dat zo goed als iedereen bij zijn geboorte een vat energie meekrijgt waar men gemiddeld zo'n 80 jaar mee vooruit kan, hoe men er ook mee omgaat. Maar wanneer men een inzet van méér dan100% levert, dan betekent dit, dat alles wat bóven die 100%-grens geleverd wordt, aan de reserves onttrokken wordt. Daar zijn die reserves ook voor.


Doet men dit echter gedurende lange tijd, jarenlang en zònder ervoor zorg te dragen dat die reserves tijdig en voldoende bijgevuld worden, dan komt er een moment dat men op de bodem van die reserve aankomt. En dan is er niets meer, niks, nop, nada. Van het ene op het andere moment dondert de betreffende persoon van een niveau van functioneren van 120% naar mìn 20%! Totaal onaangekondigd, zo wordt dit ervaren, want totaal onverwacht. Totale ontreddering,dus ook bij die persoon.


En eenmaal op die bodem komt men daar niet snel weer uit. Dus in de eerste fase van de burn-out is men tot niks in staat en bouwt men nauwelijks reserves op. Er hoeft maar dàt te gebeuren en de hele gespaarde voorraad energie is weer verdampt.


Men is gewend aan het 'oude' leefpatroon: alles kon, niks was teveel, dat is men gewend. Opeens kan niks meer. Dit is een beangstigende ervaring. Men begrijpt het ook niet. Men verwacht dat het na een paar dagen rustig aan wel weer zal gaan. Weer te kunnen beginnen waar men mee bezig was. Dit is ook wat de omgeving verwacht. Ook daar is men een slagvaardig persoon gewend, die geen zee te hoog ging. Dat die persoon nu opeens totaal hulpeloos en afhankelijk is, dat is onacceptabel. Hij/zij was de dragende factor, op het werk en/of thuis.


Hoezeer men die opgebrande persoon ook aanspoort, opmontert, op sleeptouw neemt: hij blijkt niet vooruit te branden. Een wereld van onbegrip is zijn deel. Allerlei goed bedoelde maar vaak averechts werkende adviezen worden gegeven, ook door 'deskundigen'. De huisarts geeft pilletjes voor het slapen of tegen de depressie; de bedrijfsarts is van mening dat hervatten heilzamer is, dan thuis zitten niksen, de buurman zegt dat men zich er maar met wat meer wilskracht overheen moet zetten en het familielid denkt dat eens lekker op vakantie gaan goed zou zijn. En hoe harder de persoon zijn best doet om zich hiernaar te voegen, hoe beroerder dat het gaat. Vertwijfeling slaat toe. Heb ik een enge ziekte onder de leden, die nog niet ontdekt is? Word ik dement? Ben ik nou depressief? Wordt dit ooit beter??


Het goede nieuws is, dat deze klachten overgaan, als je een specialistische psychotherapie voor deze klachten kiest. Al 16 jaar behandel ik mensen met (zeer) ernstige Stress Klachten en met Burn-out. Die specifieke therapie die bij deze klachten noodzakelijk is en die ik geef, zal je in vrijwel alle gevallen doen herstellen.

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©

Contact


Jan Heykoop

Kometenstraat 25

9742 EC   Groningen

 

hsadvies@noord.bart.nl

 

050 - 571 58 48

 

BIG Registraties

 

Psychotherapeut:

590 257 841 16